cultura organ.jpg

Mediile dinamice și schimbătoare cu care se confruntă organizațiile din ziua de astăzi necesită o adaptare rapidă și constructivă.

Evaluarea culturii organizaționale oferă managerilor și conducerii unei companii un punct de plecare pentru a realiza această adaptare, prin dezvoltarea viziunii strategice care va ajuta compania să ocupe un loc important pe piață. În ce privește partea de consultanță,  noi vă oferim Ședinţă de Consultanță Motivare și Retenție, Satisfacția angajaților şi Programe de dezvoltare care ar putea să vă dea indiciile necesare sau clarificările de care aveți nevoie, ca organizație, pentru a dezvolta o cultură organizațională puternică.

Principala funcție a culturii organizaționale este de a ghida comportamentul angajaților față de obiectivele companiei din care fac parte pentru a defini și comunica strategia de afaceri. Așadar, evaluarea culturii este un efort constant care trebuie realizat pentru a identifica care sunt ariile de îmbunătățire și despre cum ar trebui direcționată schimbarea, astfel încât toți angajații să ajute în realizarea obiectivelor stabilite de către cei aflați la conducere.


Culturi organizaționale puternice vs. Culturi organizaționale slabe - Măsură a reușitei comunicării în interiorul organizației.

Cultura puternică

  • Într-o companie cu o cultură puternică, membrii dețin și împărtășesc ferm valorile fundamentale ale organizației. Acest lucru favorizează coeziunea, loialitatea față de companie și crește angajamentul, diminuând tendința angajaților de a părăsi organizația.

  • În societățile cu astfel de valori puternice, supravegherea și controlul sunt mai indulgente, locurile de muncă sunt mai flexibile, recompensele se bazează pe productivitate. Mai mult, se manifestă interes real pentru angajați, iar conflictele sunt, în mare parte constructive fiind favorabile inovației, creativității și schimbării.

Cultură slabă, disfuncțională

  • Pe de altă parte, atunci când există o cultură slabă, angajații nu sunt convinși de valorile organizaționale și nu le împărtășesc. Acest lucru conduce la o supraveghere mult mai severă și un control sporit asupra personalului, deoarece valorile sunt impuse de către superiori, nefiind manifestate într-un mod firesc de către angajați.

  • În societățile cu culturi slabe, munca este standardizată, managementul se concentrează mult mai mult pe producție, pe cantitate, iar interesul asupra nivelului de satisfacție al angajatului este redus. Pentru a determina gradul de satisfacție a angajaților, noi vă punem la dispoziție un Chestionar de Evaluare a Satisfacției, care are ca scop identificarea aspectelor care necesită îmbunătățiri și modalități de creștere a performanței angajaților.

  • Nu există conflicte constructive, ci doar disfuncționale, care duc mai degrabă la dezbinarea ideii de echipă.

  • În ceea ce privește creativitatea, angajații nu sunt încurajați să gândească într-un mod cât mai inventiv, astfel și tendința de a-și asuma riscuri este mult mai mică comparativ cu angajații care aparțin unei culturi organizaționale bine puse la punct.


Factori care ajută la dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice

  • Stabilirea valorilor în cadrul organizației

Primii pași care se fac în procesul de formare a unei culturi organizaționale includ stabilirea de valori. În primul rând, trebuie determinate valorile strategice ale organizației, adică credințele de bază despre mediul organizației. Valorile strategice sunt dezvoltate în urma unui proces de revizuire a mediului și o analiză strategică care evaluează tendințele economice, demografice, politice, tehnologice și sociale pentru a identifica nevoile pieței și pe care organizația le poate satisface.

  • Valorificarea punctelor forte ale angajaților

O cultură organizațională pozitivă nu ignoră problemele sau eventualele dificultăți prin care aceasta trece sau pe care le întâmpină angajații, în schimb le arată acestora cum să își dezvolte punctele tari. Una dintre cele mai eficiente metode de creștere a eficienței organizaționale este recunoașterea meritelor angajaților. Oamenii trebuie să fie lăudați iar munca lor să fie recunoscută, indiferent de nivelul la care se află munca acestora. Cu susținere și apreciere, performanța angajaților crește.

  • Transparența

Transparența într-o companie trebuie să se manifeste prin onestitate față de toți angajații. Pentru ca o companie și valorile sale să fie respectate este esențial ca leaderii să adopte un angajament moral de transparență și să acționeze cu compasiune, integritate, onestitate şi la cele mai înalte standarde de etică în orice situație. Această cultură a încrederii și transparenței crește atunci când leaderii sunt foarte deschiși și încurajează comportamente transparente, prin susținerea adevărului, recompensarea corectă a oamenilor și manifestarea respectului indiferent de situație.

Concluzie

O organizație care investește în angajații săi prin intermediul unor inițiative menite să îmbunătățească bunăstarea acestora, va influența pozitiv cultura, productivitatea și implicarea angajaților va crește și, astfel, rezultatele companiei vor fi într-o continuă dezvoltare.

Ce îi recomandă pe consultanții noştri este vasta lor experienţă în colaborarea cu numeroase companii naționale și internaționale. Oferind ședințe de consultanță de motivare și retenție, soluții privind satisfacția angajaților și programe de dezvoltare managerilor, echipa Integra HR a ajutat la crearea și dezvoltarea unor echipe stabile, prin urmare, a unor culturi organizaționale puternice.Alina Băbășan, foarte pasionată de HR și Recrutare&Selecție, este un specialist HR cu peste 13 ani de experiență în resurse umane și Managing Partner cu peste 9 ani experiență în Integra HR. Alina a colaborat cu peste 30 de companii internaționale și naționale, oferind managerilor consultanță atât pentru recrutarea și angajarea celor mai potrivite persoane cât și pentru motivarea și retenția angajaților.  
alina babasan.png